Språkpolitik

språkpolitik

Språkpolitik är språkplanering som bedrivs med politiska medel. Flera länder tillämpar språklagar, som föreskriver vilket eller vilka som är landets officiella språk och vilka andra språk som är erkända minoritetsspråk. Det handlar om vilka språk som myndigheterna måste kunna hantera. Även kulturpolitiken kan spela stor. Alla de nordiska länderna har språkpolitiska program. Med programmen vill man slå vakt om huvudspråken i respektive land så att de fortbestår som kompletta och samhällsbärande språk. Det är särskilt i förhållande till engelska strategier läggs fram, men också relationen till grannspråken och till språken i EU tas upp. Språkpolitik. Språkpolitik innebär att språkförhållandena i ett samhälle regleras genom medvetna åtgärder. Språkpolitisk verksamhet innefattar både arbete med själva språket, dvs. språkvård, och arbete kring språkets (eller snarast språkens) ställning i samhället. Inom Institutet för de inhemska språken är språkvården en. språkpolitik

Språkpolitik Video

Vesa-Matti Saarakkala (PS) pakkoruotsi ja yksikielisyys om ett enspråkigt Finland 5.3.2015

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *