Lägesenergi

lägesenergi

I detta kapitel klarnar vi ut begreppet energi och i vilka former energi kan förekomma; exempelvis lägesenergi, rörelseenergi och hur energi omvandlas. Lägesenergi. Lägesenergi är beroende av jordens gravitationskraft. Ett föremål som befinner sig 10 m ovanför marken har större lägesenergi än ett föremål som bara befinner sig på 5 meters höjd. Eftersom energi är arbete och arbete går ut på att övervinna en kraft kan man säga att det krävs ett arbete för att ge ett föremål. I ett elektrostatiskt fält är arbetet vid laddningstransport oberoende av vägen. I ett vattenkraftverk omvandlas lägesenergi till elektrisk energi. I ett kraftfält är ett objekts potentiella energi det arbete som måste utföras för att flytta objektet från en referenspunkt till objektets position om arbetet är oberoende av förflyttningsvägen.

Lägesenergi Video

Lägesenergi lägesenergi

Lägesenergi - slutsats

Arbetet är alltså 20J. Enbart krafter som är parallella mot rörelseriktningen utför ett arbete! Är ganska säker på att ni missat att sätta läge B 6 meter över marken i exemplet med den kastade stenen. Det har då lyfts mot den gravitionella kraften eller förflyttats mot en fjäderkraft. På detta sätt omvandlas vattnets lägesenergi till rörelseenergi, som slutligen blir elektrisk energi. Men jag förstår inte vad dem menar. Ju mera arbete man har lagt ner på att få föremålet till den plats där det befinner sig desto mer potentiell energi har det.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *